Следвайки основната си стратегия за нарастване на стойността на активите, на 23.06.2020г. ВФ Алтърнатив АД придоби 18,69% от дружествения капитал на Пирин Хил ООД. Сделката е оценена на обща стойност 1 500 000 лева. Тенденциите в сектора са за устойчиво развитие и висока икономическа възвращаемост на инвестицията.

Повече информация може да намерите тук