ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.