Общо събрание

ВФ Алтърнатив АД представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 14-09-2022 г.10:00 часа

ВФ Алтърнатив АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-09-2022г. от 10:00 часа в СОФИЯ, ул. Г. С. Раковски № 193, вх. А, ет. 1.


ВФ Алтърнатив АД представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 01-09-2021 г.

ВФ Алтърнатив АД представи покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01-09-2021г:


ВФ Алтърнатив АД представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 17-11-2020 г

ВФ Алтърнатив АД представи покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02-11-2020г:


ВФ Алтърнатив АД представя протокол от общо събрание на акционерите проведено на 14-01-2020 г.10:00 часа:

ВФ Алтърнатив АД представя покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-01-2020г. от 10:00 часа: