Екип

Стефан Павлов
Изпълнителен Директор

Стефан разполага с повече от 20 години опит в сферата на управлението на инвестиции в недвижими имоти, предприемачество, инвестиции в нови технологии, информационни технологии и аквакултури като е завършил Немската гимназия в София и висшето си образование в Университета за Национално и Световно Стопанство.

Катерина Боева
Директор

Катерина стартира кариерата си в държавната администрация като в последствие изгражда солидна кариера в управлението и оценката на недвижими имоти и развива свои собствени проекти в сферата на търговията. Притежава Магистърска степен от Нов Български Университет.

десислава стоилова
Директор

Десислава е опитен HR специалист с над 10 години опит във изграждането на отношения с хора от различни организационни нива и култури с цел да ги подкрепи в постигането на бизнес цели. Завършила е Университета за Национално и Световно Стопанство в София и притежава Магистърска степен по Управление на човешките ресурси.