Общо събрание

ВФ Алтърнатив АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 17-11-2020 г


ВФ Алтърнатив АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02-11-2020г:


ВФ Алтърнатив АД-София представя протокол от общо събрание на акционерите проведено на 14-01-2020 г.10:00 часа:


ВФ Алтърнатив АД-София представя покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-01-2020г. от 10:00 часа: